Wat kunnen wij voor u betekenen

 

* Opzetten en verwerken van uw administratie;

* Budgettering;

* Samenstellen jaarrekeningen;

* Periodieke rapportages;

* Verzorgen van de aangifte omzetbelasting;

* Verzorgen van de aangifte inkomstenbelasting;

* Verzorgen van de aangifte vennootschaps- en dividendbelasting;

* Samenstellen van verkoopfacturen;

* Beheer van debiteuren en crediteuren;

* Advies aan startende ondernemers op het gebied van; - het samenstellen van een ondernemingsplan; - financieringsaanvraag; - beslissingen over de juiste

  rechtsvorm; - aanmelding bij de belastingdienst en de Kamer van Koophandel;

 

Salarisadministratie

 

* Hulp bij het opstellen van arbeidsovereenkomsten;

* Salarisspecificaties per elke gewenste periode;

* Journaalposten, periodiek en cumulatief, indien gewenst op afdeling en/of naar uw eigen rekeningschema Reservering vakantietoeslag;

* Registratie en bijtelling van aan het personeel ter beschikking gestelde auto;

* Periodieke loonopgave bedrijfsvereniging;

* Ziekmeldingen, WW aanvraag en zwangerschapsmelding;

* Verzorgen van de aangifte loonheffingen;

* Jaaropgaven voor uw medewerkers;

* Bruto-netto, netto-bruto berekeningen; 

* Toetsing wettelijke regelingen (minimumloon, zorgverzekeringswet en diverse forfaitaire vergoedingen);